Dünyanın En Eski Heykeli

0
5503

Günümüzden 40.000 yıl önce yontma taş devrinde ( paleolitik çağ) bugünkü güney-batı Almanya’da Stadel Mağarası civarındayız. Burada yaşayan modern insanın ataları olarak kabul edilen Homo Sapiens Sapiens’ler mamut dişlerinden oydukları heykellerle tarihin belki de ilk sanat eserlerini sergilemişler.

Aslan Başlı İnsan

Almanya’da ki Svabya Alpleri’nde bulunan mağaralarda paleolitik çağdan kalma 25 kadar mamut-fildişi eser bulunmuştur. Bu ederler arasında bulunan 42.000 yıllık bir flüt ve 40.000 yıllık Aslan Başlı İnsan heykeli figüratif sanat ve enstrümantal müzik tarihi açısından en önemlileridir. Hatta bilinen ilk dinin de kanıtları olduğu konusunda spekülasyonlara sebep olmuştur.

Svabya Alplerindeki Stadel ( Hohlenstein Stadel ) mağarasında bulunan ve yaklaşık günümüzden 40.000 yıl öncesine tarihlenen Aslan Başlı İnsan Heykeli, bilinen en eski figüratif heykel. İlk zamanlarda Lion Man ( Almanca Löwenmensch : Aslan İnsan anlamında nötral cinsiyette ) olarak adlandırıldı. Daha sonra Lion Lady ( Almanca Löwenfrau ) olarak adlandırıldı.

29.6 cm yüksekliğinde, 5.6 cm genişliğinde  ve  5.9 cm kalınlığındaki heykel  çakmaktaşı bir bıçakla oyularak mamut fildişi’nden yapılmış . Sol kolunda enine kazılmış yedi paralel, çentik vardır. Şu anda Almanya’da Ulm Müzesinde bulunmaktadır. ( http://www.loewenmensch.de/lion_man.html )

aslan adam

Heykele ait ilk parçalar Ağustos 1939 da Stadel Mağarasında yapılan kazılarda bulunmuştur. Ancak İkinci Dünya Savaşının başlangıcından sadece birkaç gün önce yapılan bu buluş, savaş nedeniyle rafa kaldırılmıştır. Daha sonra 1970 yılında çalışmalar devam etmiş, kazılarda bulunmuş yüzlerce fildişi parça  birleştirilmiş ve 200 parçadan oluşan, hacminin yaklaşık % 30 eksiğiyle 30 cm lik heykel ortaya çıkarılmıştır. İlk restorasyonda heykelin başı yoktu. Ancak 1997- 1998 yıllarındaki daha sonraki kazılarda bulunup birleştirilen parçalarla heykelin başı restore edilebilmiştir.

İlk olarak Joachim Hahn tarafından erkek olarak sınıflandırılan heykel, daha sonra başının da ortaya çıkması ve bu başın Dişi Avrupa Mağara Aslanına ( Höhlenlöwin) benziyor olması nedeniyle  Elisabeth Schmid tarafından dişi olarak sınıflandırılmıştır. Ancak buna ait bilimsel kanıt yoktur.

Yapılan yeni kazılarda bulunan 1000 ‘e yakın yeni parçanın da eklenerek 3D  bilgisayar görüntüleme teknikleri kullanılarak yeniden restore edilmesi beklenmektedir.
İnsan ve hayvan figürlerinin başarılı bir şekilde birleştirildiği bu heykelin gün ışığı şartlarında çakmaktaşından yapılmış oyma aletleri ile 2 aylık ve 400 saatlik bir çalışma ile yapılabileceği öngörülmektedir.

Hohle Fels Mağarası

Yine Almanya’da  Schelkingen  yakınlarındaki Hohle Fels adındaki mağarada 2008 yılında Tuebingen Enstitüsü tarafından yapılan kazılarda “Schelklingen Venüsü” ya da “Hohle Fels Venüsü” olarak adlandırılan bir heykelcik daha bulunmuştur. Aslan Başlı Adam gibi mamut-fildşinden oyulmuş sadece 6 santimetre uzunluğundaki bu heykelcik günümüzden 35.000 ila 40.000 yıl önceye tarihlendirilmiştir. Aşırı vurgulanmış dişi hatlara sahip olan bu heykelcik “aşırı cinsel içerikli” ve hatta “pornografik” olarak tanımlanıyor. Bazı kaynaklarda dünyanın en eski heykeli olarak bu heykelcik gösteriliyor.

Hohle Fels mağarası girişinden 20 metre içerde, toprağın 3 metre altında 42.000 yıllık kemik bir flütün yakınında  altı parçaya bölünmüş halde bulunan kadın figürlü bu heykelciğin sol kolu kayıp durumda ve başı ise bulunmuyor. Başının yerinde heykelciğin muska gibi takılabileceğini çağrıştıran bir kulp bulunuyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here