Göbek deliğimizde yaşayan bakteriler

0
1186

Vücudumuzun belki de en az temizlenen yeri olan göbek deliğimizde 2368 ayrı türde bakteri yaşıyor. Üstelik bunların 1458 tanesi ilk kez karşılaşılan bakteriler.

Burada göbek deliğimizde yaşayan bakterilerin çokluğuna mı, yoksa böyle bir araştırmanın neden ve nasıl yapıldığına mı hayret edeceğinize siz karar verin.

2010 yılında bir üniversite öğrencisinin fikriyle küçük bir laboratuvar çalışmasının hızla vücudumuzdaki bakteriyel biyoçeşitliliği keşfetmeye yönelik bir vatandaş bilim projesine dönüşmesinin öyküsü bu.

Projeye destek veren yüzlerce gönüllü vatandaşın göbek delikleriden bir pamukla aldıkları sürüntü materyallerinin incelenmesi ve verilerin değerlendirilmesine dayanıyor. 2011 yılının ocak ayında North Carolina State Üniversitesinden bir grup bilim adamı bir araya geliyor. Mikroplara ev sahipliği yapan korunaklı, nemli ve pek de temiz olmayan göbek deliğimizdeki mikropları inceleyecek Göbek Deliği Biyoçeşitliliği projesini resmen başlatıyorlar.

göbek

Bilimsel merak ve göbek deliğimizde yaşayan mikropların günlük hayatımızdaki rollerinin araştırılması fikri bir araya geliyor ve proje büyük bir hızla büyüyor.

Raleigh-Durham bölgesindeki NC Museum of Natural Sciences çlışanlarının büyük kısmı gönüllü olarak göbek deliklerinden sürüntü örnekleri veriyorlar. Daha sonra Kuzey Amerika’nın çeşitli yerlerinden gönüllüler projeye örnek gönderiyorlar. Ve artan talep üzerine 2012 yılında örnek toplama işlemi durduruluyor.

Peki alınan örneklerle ne yapılıyor?

• Katılımcılardan alınan örneklerin besi yerlerine ekimi yapılarak birkaç gün üremesi bekleniyor ve her katılımcıya özgü bir mikrobiyal ‘portre’ oluşturuluyor. projenin web sayfasındaki Plaka Galerisi’nde gösterilen bu mikropların çeşitliliğine hayret edeceksiniz.
• Her katılımcının göbek deliğinden toplanan mikropların temel moleküler biyoloji teknikleri kullanılarak DNA dizisi çıkarılıyor. Mikropların farklı suşları arasında oldukça değişken bir gen olan 16S rRNA genine özellikle bakılıyor. Bu gen türleri ayırt etmek için moleküler bir “parmak izi” gibi kullanılıyor. Özel bir yazılımla her göbek deliği için toplanan veri dizileri anlamlı sonuçlar çıkarılabilecek bir hale getiriliyor. Bu veriler kullanılarak, göbek deliklerindeki mikropların çeşitliliği hakkında temel sorular araştırılıyor:
• Göbek deliğinde hangi tür mikroplar yaşıyor ve yaşayan türlerin sayısı nedir?
• Neden bazı türler birçok göbek deliğinde yaygın olarak görülüyor ve neden çoğu diğer türler nadir olarak görülüyor?
• Kişilerin göbek deliklerinde görülen mikrop türlerini ve sayısını hangi faktörler belirliyor?

Topluluk 2012 yılının sonlarında analiz ettikleri ilk 60 göbek deliği verilerine dayanarak, ilk bilimsel araştırma raporunu yayınladı:

Rapor 60 denekle yapılan çalışmada tesbit edilen 2368 ayrı bakteri türünün göbek deliklerinin mikrobiyal çeşitlilik açısından adeta bir orman olduğunu gösteriyor. Bu 2368 türün sadece 8 tanesinin deneklerin % 70 inde görülecek kadar bol ve sık rastlanan türler, kalanların ise bazen sadece tek bir kişide görülecek kadar nadir türler olduğu  görülmüştür.

Üstelik tesbit edilen bu 2368 tür bakterinin 1458 türü bilim için yeniymiş gibi görünüyor.

Deneklerin bazılarının göbek deliklerinde sadece 29 tür, bazılarının 107 tür görülsede genellikle bir göbek deliğinde yaklaşık olarak 67 türün yaşadığı görülmüş. Bulunan tüm bakteri türlerinin % 92 si deneklerin % 10’undan azında görülmüştür. Bazı bakteri türleri sadece bir denekte görülmüştür.

Örneğin Bilim dergisi yazarlarından birinin göbek deliğinde sadece Japonya’nın bir bölgesindeki topraktan izole edilebilen bir bakteri yaşamaktadır. bir diğer denekte ise sadece buz kapları ve termal havaklandırmalarda yaşayan iki tür ekstremofil bakteri tesbit edilmiştir.

Henüz proje resmin bütününü ortaya çıkarabilmek için işin çok başlarında. Ancak çalışmalarına devam ediyorlar ve sonuçları diğer çalışmalarının da yer aldığı Your Wild Life (http://www.yourwildlife.org/ ) adlı sitede yayınlıyorlar. Merak ettiklerinizi bu sitede bulabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here