Güneş sisteminin en ağır gezegeni

0
3849

Güneş sistemimizdeki en ağır gezegen, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz devi olan Jüpiter’dir. Öyle ki , Jüpiter güneş sisteminin diğer 7 gezegeninin toplam ağırlığından 2,5 kez daha ağırdır.

Çapı 439.263,8  kilometre

Aynı zamanda güneş sisteminin en büyük gezegeni de olan Jüpiter’in ekvator çapı 439.263,8  kilometredir. Dünya’dan yaklaşık 10 kez ( 10,9733 ) daha büyüktür. Buna karşılık ağırlığı ise 1.898.130.000.000.000.000.000.000.000 kilogramdır. Dünya’nın ağırlığının 317,828 katı ve diğer tüm gezegenlerin toplam ağırlıklarının 2,5 katıdır.

jüpiter

Her ne kadar Jüpiter hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz devi olsa da aslında Jüpiter’i oluşturan yapı taşları özgül ağırlıklarına göre tabakalanmış durumdadır.  Jüpiter’in derinliklerindeki iç gezegende aşırı basınç altında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar gezegenin yoğunluğunu arttırmaktadır.

Gezegenin merkezinde demir ve ağır metallerle birlikte bunların çevresinde daha hafif elementleri içeren bir ‘buz’ ve ‘kaya’ tabakasının oluşturduğu çekirdek bulunur. Çekirdeği çevreleyen alanda metalik hidrojenden oluşmuş 40.000 km. kalınlığında manto tabakası yer alır. En dışta ise 20.000 km kalınlığında moleküler hidrojen (H2) tabakası bulunur.

Jüpiter her yıl yaklaşık 2 cm boyutunda kaybeder. Jüpiter’in bir gaz devinin ulaşabileceği en büyük çapa yakın boyutlarda olduğu hesaplanmıştır. Kütlesi daha büyük olan bir gezegen, artan kütleçekim gücünün etkisi ile kendi üzerine çökerek, Jüpiter’e oranla daha büyük yoğunluğa, daha küçük bir hacme sahip olacaktı.

Daha yüksek çekirdek sıcaklığı anlamına gelen bu durum, kütlesi Güneş’in kütlesinin % 8’i kadar olan bir gezegenin nükleer füzyon için gerekli iç sıcaklığa ulaşarak bir yıldız haline gelmesi ile sonuçlanır. Bu nedenle, 0,001 Güneş kütlesindeki Jüpiter, ‘yıldız olmayı başaramamış’ bir gökcismi olarak da tanımlanabilir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here